Poznaj 3 Podstawowe Techniki Zimnego Odczytu!

Zimny odczyt (ang. cold reading) jest podstawową techniką mentalizmu, używaną przez iluzjonistów, mentalistów oraz wróżbitów, która pozwala na uzyskania informacji na temat innej osoby.

 

  • Technika Ostrzeliwania

Nazwa tej techniki bardzo dobrze określa sposób jej działania zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z większą ilością osób. Technika ta polega na “strzelaniu” ogólnikowymi informacjami do odbiorcy/odbiorców i obserwowaniu “mowy ciała”.

W momencie, kiedy mentalista zauważa reakcję na swoje wypowiedzi, stopniowo je precyzuje i rozwija tylko te fragmenty, na które osoba najlepiej reaguje.

Bardzo ważne jest, aby używać ogólników, podawać mało konkretne i odnoszące się do bliżej nieokreślonego czasu informacje.

Należy dostosowywać wypowiedzi do wyglądu, czy wieku odbiorcy. Na przykład, gdy mamy do czynienia z osobą starszą, mentalista nie będzie mówił o pierwszej miłości, gdyż ta osoba ma to już dawno za sobą, może natomiast mówić o zdrowiu (większość osób starszych ma mniejsze lub większe problemy zdrowotne).

 

  • Technika Sformułowania Forera (The Forer effect)

Również nazywana techniką horoskopową, polega na używaniu przez mentalistę ogólnikowych informacji, które wydają się opisywać daną osobę, a tak na prawdę dotyczą większej grupy ludzi.

Np. mentalista może powiedzieć: “Czuję, że masz problem z członkiem rodziny lub przyjacielem”. Każdy z nas ma lub miał jakiegoś rodzaju problem z krewnym, czy też przyjacielem. Wszyscy jesteśmy ludźmi żyjącymi w społeczeństwie i wiele problemów, sytuacji, których doświadczamy w życiu jest do siebie podobnych.

Celem tej techniki mentalizmu jest stworzenie profilu osoby poprzez uściślenie otrzymanych informacji.

Metoda ta pochodzi od imienia psychologa Pana Bertramsa R. Forera, który przeprowadził następujący eksperyment na swoich studentach:

  1. Poprosił on studentów, aby wypełnili test osobowości
  2. Po wypełnieniu każdy student otrzymał analizę swojej osobowości na podstawie testu
  3. Wszyscy studenci mieli wrażenie, że otrzymana analiza dotyczy tylko i wyłącznie ich osoby
  4. W rzeczywistości, każdy student otrzymał taką samą analizę, która składała się z treści horoskopowych i zawierała ogólnikowe informacje. Na przykład: “Z doświadczenia wiesz, że czasem jest lepiej skłamać, aby nie skrzywdzić drugiej osoby. Czasem masz ochotę spotkać się ze znajomymi, a czasem potrzebujesz poprzebywać sam ze sobą” itp.
  5. Pan Forer poprosił studentów, aby ocenili trafność jego analizy w skali od 0 (niska) do 5 (bardzo wysoka).
  6. Średnia ocena wyniosła powyżej 4.

 

  • Technika Powtarzania

Mentaliści przekręcają informacje uzyskane od widza w ten sposób, że wygląda to tak jakby sami je stworzyli.

Przykładowo, gdy widz na skutek “Ostrzeliwania” potwierdzi głową, że jest w momencie podejmowania dużej decyzji, mentalista wykorzysta tą informację w późniejszym etapie rozmowy i powie do widza: “Widzę, że od jakiegoś czasu coś cię niepokoi”.

Mentalista powtarza uzyskaną wcześniej informację w tak sprytny sposób, że odbiorca nie zdaje sobie sprawy, iż to on był inicjatorem tej informacji.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *