Jak Zahipnotyzować?

Pomimo tego, co większość ludzi uważa, hipnoza jest doprowadzeniem do stanu głębokiej relaksacji, podczas której umysł jest oczyszczony, a podświadomość człowieka jest w większym stopniu podatna na sugestie.

Każdy z nas popada w taki stan kilka razy dziennie nie zdając nawet sobie z tego sprawy. Kiedy zapatrzymy się w jeden punkt, nasze oczy powoli odpływają i wchodzimy w lekki hipnotyczny trans.

Mentalista osiąga taki stan za pomocą wykonywania odpowiednich czynności:

  • wypowiada się monotonnym głosem, spokojnym, opanowanym bez emocji;
  • wymawia polecenia wyraźnie oraz powoli;
  • stosuje kilkusekundowe przerwy, które wprowadzają widza w półsen.

W wyniku tego mięśnie rozluźniają się (tak samo jak i świadomość, kontrolująca te mięśnie odpoczywa), rolę dominującą przejmuje podświadomość.

Umysł funkcjonuje teraz w bardzo podobny sposób jak umysł dziecka. Poprzez wzmożoną aktywność podświadomości, widz jest bardziej podatny na sugestie i mentalizm.

 

Czym tak na prawdę jest podświadomość?

Po raz pierwszy termin ten został użyty przez Zygmunta Freuda w 1893 roku.

W dzisiejszych czasach podświadomość może być rożnie intepretowana. W inny sposób opisze ją biolog czy fizjolog, a w inny psycholog. Z punktu widzenia mentalizmu najbardziej zbliżone rozumienie podświadomości istnieje w psychologii.

Podświadomość jest tą częścią umysłu (najprawdopodobniej częścią świadomości), której głównym zadaniem jest kontrolowanie czynności, które wykonywane są nieświadomie – bez świadomej ingerencji.

Działanie podświadomości można zaobserwować w wielu codziennych sytuacjach, gdy wykonujemy dwie czynności naraz (np. oglądamy telewizje i jemy). Robiliśmy to już tyle razy w życiu, że nie musimy myśleć o tym jak jeść, jest to proces automatyczny, za który odpowiada nasza podświadomość.

Podświadomość różni się tym od świadomości, że nie “myśli”. Nie potrafi analizować informacji, które do niej docierają.

Według Wiliama Jamesa “Największym osiągnięciem psychologii XX wieku jest odkrycie, że człowiek może świadomie kontrolować podświadomość”.

Jest to w znakomity sposób wykorzystane przez mentalizm, gdzie mentaliści kontrolują podświadomość widzów. Mentalista wprowadza widza w głęboki stan relaksacji i wykorzystując odpowiednio sugestie jest w stanie zmienić podświadome przekonania widza, jak i również stworzyć zupełnie nowe, które wcześniej nie istniały.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *